Tutu Chic Fashion Show - 29 Nov 2012 - Winspear Opera House - andykeye-whitney